Trung Quốc đã ‘thao túng’ Liên Hiệp Quốc như thế nào? (Phần 2)

Ở phần 1, chúng ta đã thấy rõ sự thao túng của ĐCSTQ đối với Liên Hợp Quốc, và cùng tìm hiểu chiêu thức thứ nhất, mà ĐCSTQ thao khống Liên Hợp Quốc, là DÙNG…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC